เงื่อนไขการให้บริการ

This agreement contains the complete term and conditions that apply to an individual's or entity’s use of PokerCompany.com. As used in this agreement, “agent” means the individual or entity which has applied to be paid on our PokerCompany application for an agent account.

เงื่อนไขการให้บริการ

ข้อตกลงนี้ประกอบด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ครบถ้วน ที่มีผลใช้กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ใช้งานPokerCompany.com คำที่ใช้ในข้อตกลงนี้ “ตัวแทน” หมายถึงบุคคลหรือนิติบุคคลที่สมัครเข้าร่วมงานกับ PokerCompany และแนะนำผู้เล่นเข้ามา

ทั่วไป

ในการเข้ามาเป็นตัวแทนและมีส่วนร่วมในการทำการตลาดและแนะนำผู้ใช้ใหม่ให้กับเว็บผู้โฆษณาผ่านทาง PokerCompany.com คุณยินยอมที่จะถูกผูกมัดโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดในข้อตกลงนี้ หากคุณไม่ต้องการยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดของข้อตกลงนี้หรือเงื่อนไขทุกข้อของแต่ละห้องโป๊กเกอร์ที่คุณสนับสนุนแล้ว กรุณาอย่าทำข้อตกลงกับ POKERCOMPANY.COMมิฉะนั้นแล้วถือว่าคุณยินยอมที่จะถูกผูกมัดโดยข้อกำหนดเฉพาะจากผู้โฆษณาแต่ละรายบนเครือข่ายของเรา

นิยาม

“ตัวแทน”: คือบุคคลหรือนิติบุคคล ผู้ใช้รหัส, บัญชี, การส่งเสริมการขาย หรือบริการอื่น ๆ ของ PokerCompany เพื่อร่วมกับการดำเนินงานของเครือข่ายเว็บไซต์หรือตัวแทน, ธุรกิจหรือองค์กร หรือวิธีส่งเสริมการขายอื่น ๆ หรือการสื่อสารกับผู้มีศักยภาพที่จะเป็นผู้ใช้งาน “คุณ“: ได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ทั้งหมด คุณกลายเป็นตัวแทนของ PokerComapny “ผู้ใช้“: หรือ “ผู้ใช้งาน“: บุคคลหรือนิติบุคคลที่ใช้บริการของตัวแทน (หนึ่งหรือมากกว่า) หลังจากที่ได้รับการแนะนำโดยตัวแทนและทำรายได้อย่างเต็มที่และสม่ำเสมอ “ผู้ลงโฆษณา“: คือบุคคลหรือองค์กรที่ต้องการมีบริการส่งเสริมการขายให้กับบริการของตนเอง จึงได้วางหรืออนุญาตให้วางแบนเนอร์โฆษณา ,ลิงค์ ,รูป, กราฟฟิก,เครื่องหมายการค้า, และ/หรือสิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการทำการโฆษณาบน PokerCompany.comผู้ลงโฆษณาบางครั้งถูกอ้างอิงถึงในชื่อ “ห้องโป๊กเกอร์” หรือ “ลูกค้าโป๊กเกอร์” “รายได้รวม“: จำนวนมูลค่าที่ผู้ใช้สร้างขึ้นสำหรับห้องโป๊กเกอร์ บางครั้งเรียกว่า MGR หรือรายได้รวมรายเดือน ค่าคอมมิชชั่นที่คุณได้จะถูกอิงกับอัตราค่าคอมมิชชั่นของคุณที่สอดคล้องกับ MGR “เงินคืน“: จำนวนหรือส่วนของรายได้ที่ให้คืนสู่ผู้ใช้ ซึ่งจะไปหักออกจากอัตราคอมมิชชั่นรวมของคุณ “รายได้รวมติดลบ“: รายได้ติดลบ (MGR) เกิดขึ้นในห้องโป๊กเกอร์ ซึ่งอาจเป็นผลให้เกิดรายรับติดลบของคุณหรือของบัญชีผู้ใช้ของคุณ “URL ติดตาม“: URL หรือที่อยู่เว็บไซต์ที่อาจมอบให้แก่ผู้ใช้เพื่อให้ตัวแทนทำการติดตามได้ “รหัสลงทะเบียน“: คุณจะได้รับรหัสเฉพาะนี้จาก PokerCompany เพื่อส่งต่อให้กับผู้ใช้ของคุณ เพื่อที่ห้องโป๊กเกอร์จะให้เครดิตกับผู้ใช้ได้ บางครั้งเรียกว่ารหัสโบนัส “การติดตาม“: ผู้ใช้รายบุคคลที่ได้ลงทะเบียนกับผู้ลงโฆษณาผ่าน URL ติดตามของคุณ “CPA” หรือ “ค่าใช้จ่ายต่อการดำเนินการ“: ยอดเงินรวมชำระครั้งเดียวที่ห้องโป๊กเกอร์จ่ายให้เมื่อได้อ้างอิงผู้ใช้ให้กับเว็บไซต์หรือสินค้าของห้องโป๊กเกอร์นั้นCPA สามารถเป็นแบบอิสระหรือถูกเสนอให้ใช้ร่วมกับส่วนแบ่งรายได้ (รู้จักกันในชื่อ ข้อตกลงแบบไฮบริด) “สื่อการตลาด“: สื่อใดสื่อหนึ่งหรือทั้งหมดที่คุณใช้เพื่อแนะนำผู้ใช้มายังห้องโป๊กเกอร์ “การฉ้อโกง“: เงินฝาก, รายได้รวม, หรือการซื้อขายใด ๆ ก็ตาม ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผิดกฎหมายหรือมีเจตนาฉ้อฉล โดยไม่คำนึงถึงว่าจะส่งผลเสียหายให้กับ PokerCompany หรือไม่ เงินฝากที่ได้มาจากบัตรเครดิตที่ถูกโจรกรรม ระบบหรือการบริการที่สมรู้ร่วมคิดหรือทำขึ้นใหม่ การนำโบนัสหรือโปรโมชั่นไปใช้ในทางที่ผิด และการละเมิดการใช้บัญชีของบุคคลที่สาม ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า โดยไม่ได้รับการยินยอม การซื้อขายที่ทุจริตยังรวมถึง การพาผู้ใช้โดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดี ไปสู่ห้องโป๊กเกอร์ที่ผู้ใช้ไม่ประสงค์ที่จะเป็นลูกค้าระยะยาวกับห้องโป๊กเกอร์นั้น ๆ ตัวแทนและผู้เล่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวแทนที่ทุจริตนั้น บัญชีผู้เล่นหรือตัวแทนของพวกเขาอาจถูกระงับใช้ชั่วคราว “ข้อตกลง“: เอกสารรวบรวมทุกข้อกำหนด เงื่อนไข การรับประกัน ประกาศ สัญญาและเนื้อหาอื่น ๆ ทั้งหมดที่มีอยู่ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งรวมเรียกว่าข้อตกลง

ข้อกำหนด

เอกลักษณ์บุคคลและการเปิดเผย คุณต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วนทุกประการแก่เราตลอดเวลา รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่ ได้แก่ ชื่อและนามสกุลของคุณ, ชื่อธุรกิจ, ข้อมูลติดต่อ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่ ได้แก่ ที่อยู่ไปรษณีย์, ชื่ออีเมลและเบอร์โทรศัพท์ หมายเลขรหัสภาษีที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลการชำระเงิน สถานที่ และลักษณะของกิจกรรมทางการตลาดของคุณและข้อมูลอื่น ๆ ที่เราอาจขอเป็นครั้งคราว เครดิต PokerCompany อาจจะเพิ่มเครดิตให้คุณ ผู้เล่นของคุณ หรือผู้เล่นที่คุณได้ยืนยันแล้ว ในกรณีที่ผิดนัดชำระเครดิต ตัวแทนที่แนะนำผู้เล่นนั้นมาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหนี้นั้น ถ้าตัวแทนเป็นหนึ่งในกลุ่มบุคคลที่ได้ยืนยันการเพิ่มเครดิตให้กับผู้เล่น บุคคลทั้งหมดที่ได้ทำการยืนยันจะต้องรับผิดชอบหนี้ในสัดส่วนที่เท่ากัน PokerCompany ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าคอมมิชชั่นจากตัวแทน PokerCompany จนกว่าการผิดชำระเครดิตจะได้รับการแก้ไข บุคคลหรือนิติบุคคลผู้รับผิดชอบอาจถูกดำเนินคดีภายใต้อำนาจการตัดสินคดีของสก๊อตแลนด์ กิจกรรมการตลาดและความรับผิดชอบ คุณจะทำการตลาดเพื่อแนะนำผู้ใช้ให้เข้าสู่ห้องโป๊กเกอร์บนเครือข่ายของ PokerCompany โดยคุณเป็นคนออกค่าใช้จ่ายเองคุณจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับเนื้อหาและวิธีการของกิจกรรมทางการตลาดของคุณ กิจกรรมทางการตลาดทั้งหมดจะต้องถูกต้องตามกฎหมายภายใต้กฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณต้องรับรองและยืนยันว่าคุณจะไม่วางแบนเนอร์หรือลิงค์ข้อความไปยังห้องโป๊กเกอร์บนส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์เครือข่าย 180Vita Ltd หรือใช้สื่อหรือสื่อกลางใด ๆ ก็ตามซึ่งเป็นการหมิ่นประมาท แบ่งแยกกีดกัน อนาจาร ผิดกฎหมาย หรือที่ไม่เหมาะสม หรือที่ประกอบไปด้วยภาพลามกอนาจาร โป๊เปลือย หยาบคาย หรือมีภาพกราฟฟิกที่รุนแรง คุณจะต้องไม่ตั้งเป้าการตลาดของคุณไปที่บุคคลที่อายุต่ำกว่า18 ปี โดยไม่คำนึงถึงฐานอายุส่วนใหญ่ในพื้นที่ที่คุณทำการตลาด คุณจะต้องไม่ตั้งเป้าการตลาดของคุณไปที่บุคคลที่อยู่ในเขตปกครองที่ไม่อนุญาตให้มีการเล่นเกมส์โดยใช้เงินจริง ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม คุณจะต้องไม่ส่งสแปมใด ๆ ที่จะอ้างอิงผู้ใช้กับทางเรา PokerCompany อาจจะทำการตลาดไปที่ผู้ใช้ของผู้เผยแพร่โฆษณาเพื่อช่วยเพิ่มรายได้บนบัญชีผู้เผยแพร่โฆษณาซึ่งคุณอาจเลือกที่จะไม่ร่วมได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณ เครื่องหมายการค้าและชื่อโดเมน การนำเครื่องหมายการค้าของทางเราไปใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนั้นห้ามกระทำโดยเด็ดขาด การใช้เครื่องหมายการค้าแบบไม่ได้รับอนุญาตนั้นรวมถึง แต่ไม่จำกัดอยู่ที่ ได้แก่ การใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อโดเมน หรือชื่อการค้าของคุณซึ่งมี เหมือนกับ ประกอบด้วย ชื่อและเครื่องหมายของ PokerCompany หรือชื่อและเครื่องหมายที่ทางเราหรือบริษัทในเครือของเราเป็นเจ้าของ (“เครื่องหมายของเรา“) โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าซึ่งยังรวมถึงเว็บไซต์ในเครือของบริษัท PokerCompany และบริษัทแม่ 180Vita Ltd ที่เป็นเจ้าของคุณยอมรับว่าการนำเครื่องหมายของเราไปใช้ คุณนั้นทำเพื่อผลประโยชน์ของเราแต่เพียงผู้เดียว และคุณจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่เป็นผลมาจากการนำเครื่องหมายของเราไปใช้ คุณยังยอมรับอีกว่าคุณจะไม่ลงทะเบียนเครื่องหมายใดหรือชื่อใดๆที่มี เหมือนกับ หรือประกอบด้วยเครื่องหมายของเรา และการลงทะเบียนใด ๆ ก็ตามที่คุณเป็นผู้ทำให้ได้มาจะต้องถูกโอนย้ายมาให้ทางเราเมื่อเรามีต้องการ การนำเครื่องหมายการค้าของผู้ลงโฆษณาของเราไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นห้ามกระทำเด็ดขาด การนำเครื่องหมายการค้าไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดที่ ได้แก่ การที่คุณใช้เครื่องหมายการค้าหรือชื่อโดเมนใดก็ตามที่เหมือนหรือประกอบไปด้วยชื่อหรือเครื่องหมายที่ผู้ลงโฆษณากับเราเป็นเจ้าของ และยังไม่ได้ถูกเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดทั่วไปการละเมิดใดๆในเครื่องหมายการค้าของผู้ลงโฆษณาของเราจะถูกดำเนินการโดยดุลพินิจของ โป๊กเกอร์คอมพานี หรือ ผู้ลงโฆษณาที่เกี่ยวข้อง แต่เพียงผู้เดียว และอาจส่งผลให้การยกเลิกสัญญาได้ทันที หรือมาตรการอื่นๆที่เหมาะสม การตลาดเชิงแข่งขัน คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการตลาดด้วย “เงินคืน” กับลูกค้าบนบัญชีพันธมิตรของคุณที่แยกออกมาในขณะเวลาเดียวกันที่ใช้บัญชีของ PokerCompany ในการโปรโมทเงินคืน สื่อการตลาดที่อนุมัติแล้ว คุณจะใช้แบนเนอร์และลิงค์ข้อความและสื่อการตลาดต่าง ๆ ที่ทางเราหรือ ห้องโป๊กเกอร์ที่เป็นตัวแทนได้จัดเตรียมไว้ และ/หรือได้รับอนุมัติมาก่อนแล้วเท่านั้น (เรียกรวมว่า “สื่อการตลาด“) คุณจะต้องไม่ปรับเปลี่ยนสื่อการตลาดนี้ก่อนได้รับการยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา ในระหว่างเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ เราอนุญาติให้คุณได้สิทธิ (ที่หมดอายุได้ ที่ไม่ใช่อภิสิทธิ์ ที่โอนให้ผู้อื่นไม่ได้)ในการใช้สื่อการตลาดเพื่อจุดประสงค์เดียวนั่นคือ เพื่อทำการตลาดไปที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อแนะนำพวกเขาไปยังผู้ลงโฆษณาไม่ว่ากรณีใดก็ตามเราไม่อนุญาตให้คุณใช้สื่อการตลาดและสื่อโปรโมรชั่นอื่น ๆ ที่เราจัดหาให้ไปใช้ในการดำเนินการใดที่อาจส่งผลให้ผู้ใช้สับสนได้ การทำการตลาดที่สุจริต คุณจะไม่ได้รับผลประโยชน์ (โดยรู้หรือไม่รู้มาก่อนก็ตาม) จากการซื้อขายที่ทุจริต (โดยรู้หรือไม่รู้ และที่น่าสงสัยหรือไม่น่าสงสัยก็ตาม) เราขอสงวนสิทธิในการอาญัติยอดเงินที่ได้มาจากการซื้อขายที่ทุจริต โดยไม่คำนึงว่าคุณจะมีส่วนร่วมหรือรู้เห็นการทุจริตนี้หรือไม่ ในกรณี่ที่เราตัดสินว่าคุณมีส่วนร่วมและรู้เห็นหรือได้รับผลประโยชน์อย่างรู้เห็นจากการซื้อขายที่ทุจริตโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะโกงเราแล้ว เราอาจจะยกเลิกสัญญาฉบับนี้ทันที และยึดเงินทั้งหมดหรือบางส่วนของคุณ นอกจากนี้ ถ้า (โดยใช้ดุลพินิจของเรา) เมื่อไรก็ตาม ที่เราพบว่าบัญชีของคุณมีจำนวนการซื้อขายอย่างทุจริตที่ผิดปกติแล้ว เราอาจยกเลิกบัญชีของคุณด้วยเหตุนี้ ข้อมูลผู้ใช้และการเปิดเผยข้อมูล ในการโปรโมทของผู้ลงโฆษณา ผู้ใช้จะอยู่ภายใต้กฎ นโยบาย กระบวนการดำเนินงานทั้งหมดของผู้ลงโฆษณาแต่ละรายเพื่อควบคุมกิจกรรมของพวกเขาผู้ลงโฆษณาแต่ละรายขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการให้บริการแก่ลูกค้าคนใดก็ได้ หรือปิดบัญชีของผู้ใช้ได้ตลอดเวลา โดยดุลพินิจของเขาแต่เพียงผู้เดียว ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้จะยังคงเป็นทรัพย์สินเฉพาะของผู้ลงโฆษณาแต่เพียงผู้เดียว และคุณไม่มีสิทธิในข้อมูลเหล่านั้น เว้นแต่จะมีการระบุไว้อย่างชัดเจน คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในเรื่องการสื่อสารกับผู้ใช้ของคุณในเรื่องข้อกำหนดและเงื่อนไข ที่คุณคิดว่าเกี่ยวข้องกับพวกเขา สิ่งนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดที่ ได้แก่ ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการรายงานสถิติ การคำนวณการชำระเงิน การปรับเปลี่ยนการรายงานหรือการชำระเงิน การแก้ไขข้อผิดพลาด เงื่อนไขด้านกิจกรรม เงื่อนไขการถอน เงื่อนไขการลงทะเบียน หรือช่วงเวลาผ่อนผันสำหรับการแจ้ง PokerCompany ให้ทราบเกี่ยวกับการรายงาน การติดตามหรือข้อผิดพลาดในการคำนวนการชำระเงิน แนวทางปฏิบัติด้านการตลาดผ่านอีเมล การกระทำที่เกี่ยวกับการรับส่งอีเมลทั้งหมดที่ดำเนินการเพื่อการตลาดของคุณจำเป็นต้องสอดคล้องกับ CAN-SPAM Act: การปฏิบัติงานทางการตลาดโดยอีเมลของคุณจำเป็นต้องสอดคล้องกับกฎหมายกลาง กฎหมายของรัฐและกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการตลาดโดยอีเมลซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดอยู่ที่ CAN-SPAM Act of 2003 ของสหรัฐอเมริกา (กฎหมายมหาชน 108-187) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่: คุณไม่ควรหลอกลวงลูกค้าด้วยหัวเรื่องที่ไม่สัมพันธ์ ไม่ตรงกับเนื้อเรื่องหรือกำกวม คุณไม่ควรบิดเบือนชื่ออีเมลที่ช่อง ”จาก” หรือพยายามที่จะซ่อนตัวตนของตนเอง คุณควรใส่ชื่อที่ถูกต้องลงในแถว “จาก” และต้องไม่ใช่การโฆษณาขายสินค้าหรือข้อความทางการตลาด คุณควรใช้อีเมลสำหรับตอบกลับที่ยังใช้งานอยู่อย่างน้อย 30 วัน หลังจากได้ส่งอีเมล คุณควรใส่ที่อยู่ตั้งของธุรกิจของคุณในอีเมล คุณต้องไม่ขัดขวางลูกค้าที่ต้องการลบชื่อพวกเขาออกจากรายชื่อของคุณ คุณต้องให้ทางเลือกในการ “ถอนชื่อ” หรือ “เลือกที่จะออก” ที่เหมาะสม ที่ใช้งานได้และเห็นได้ชัดเจนในทุก ๆ ข้อความของอีเมล คุณต้องให้โอกาสในการ “เลือกที่จะออก”ภายในสิบ (10) วันหรือก่อนจะดำเนินการแคมเปญอีเมลเพิ่มเติมกับลูกค้าคนนั้นบัญชีของคุณคุณอาจจะมีบัญชีพันธมิตรของคุณเพียงบัญชีเดียวได้ในระบบ Poker Affiliate Solutions นอกจากคุณได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ดูแลระบบของ PokerCompany การลงทะเบียนแอบอ้างว่าเป็นผู้ที่ได้รับการแนะนำมาจะเป็นเหตุให้เกิดการยกเลิกบัญชีทันที การไม่เคลื่อนไหว หากคุณหรือบัญชีผู้ใช้ของคุณไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลา 9 เดือนหรือมากกว่า จะถูกพิจารณาให้เป็นการไม่เคลื่อนไหวและเราจะมีสิทธิที่จะยกเลิกบัญชีตัวแทนของคุณได้ ในกรณีที่บัญชีถูกยกเลิกเนื่องจากไม่มีการเคลื่อนไหว ผู้ติดตามทั้งหมดจะไม่สามารถติดตามบัญชีนั้นได้อีกและรายได้ที่เพิ่มขึ้นในบัญชีนั้นจะถูกยึด สมาชิกที่ไม่เคลื่อนไหวจะถูกจำกัดความว่าเป็นสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้นานเกิน 1 ปีนับจากวันที่สำรวจหรือสมาชิกที่ล็อคอินครั้งสุดท้ายนานเกินเก้าเดือนหรือสมาชิก MGR ในเก้าเดือนที่ผ่านมามีมูลค่าน้อยกว่า $100 ตัวแทนที่ไม่เคลื่อนไหวจะถูกจำกัดความว่าเป็นตัวแทนที่ลงทะเบียนน้อยกว่า 1 ครั้งในเก้าเดือนที่ผ่านมาหรือเป็นตัวแทนที่ทำยอด MGR รวมกันได้น้อยกว่า $1000 ในระยะเวลาเก้าเดือนที่ผ่านมา บัญชีของตัวแทนและผู้ใช้ที่เคลื่อนไหวที่มียอดไม่เคลื่อนไหวเกิน 6 เดือนจะถูกเพิ่มค่าบริการบัญชีคิดเป็น 10% ของยอดในบัญชีและเพิ่มต่อเนื่องในทุก ๆ เดือน รายได้ของคุณ รายได้จากห้องโป๊กเกอร์แต่ละห้องจะถูกจ่ายให้คุณในบัญชีตัวแทนของคุณ ตามที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ PokerCompany วิธีการชำระเงิน ทางเลือกสำหรับวิธีชำระเงินแบบต่าง ๆ จะถูกเสนอให้แก่ตัวแทนและผู้ใช้ เพื่อใช้รวบรวมรายได้ ทางเลือกต่าง ๆ นั้นจะถูกกำหนดโดยกลไกของตลาดและอาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว และขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ PokerCompany และหุ้นส่วน PokerCompany ไม่ควรต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการไม่สามารถชำระเงินได้ด้วยวิธีที่คุณเลือกหรือความเสียหายที่เกิดจากการไม่มีวิธีชำระที่คุณหรือผู้ใช้ของคุณสามารถใช้ได้ PokerCompany และหุ้นส่วนอาจเก็บค่าดำเนินการสำหรับวิธีชำระเงินได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัท ซึ่งจะไปหักออกจากยอดชำระที่ดำเนินการคุณและ/หรือผู้ใช้ของคุณ อาจจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ให้แก่ผู้ดูแลระบบหรือจากสถาบันการเงินที่คุณเลือกใช้เพื่อชำระเงิน และ โป๊กเกอร์คอมพานีจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นในเรื่องการกำหนดขอบเขตค่าธรรมเนียมที่มีขึ้นก่อนกระบวนการชำระเงินจะเริ่มขึ้นหรือชำระเงินคืนให้คุณหรือผู้ใช้ของคุณ ในกรณีที่คุณถูกเก็บค่าธรรมเนียมเนื่องมาจากวิธีชำระเงินที่คุณเลือก มันเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องให้ข้อมูลที่ใช้ในการชำระเงินที่ครบถ้วนและถูกต้องกับ PokerCompany ซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่คุณเลือก PokerCompany จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับความไม่สะดวก ความล่าช้า ค่าธรรมเนียม หรือการสูญเสียเงิน ที่มีผลมาจากการที่คุณให้ข้อมูลการชำระเงินที่ไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนแก่เรา นอกจากนี้แล้ว ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นกับ PokerCompany สำหรับการชำระเงินคืนซึ่งเป็นผลมาจากการที่คุณชำระเงินอย่างไม่ถูกต้อง อาจเรียกเก็บกับคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเราการชำระเงินทั้งหมดที่ดำเนินการโดยตรงโดย PokerCompany จะถูกดำเนินการด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)นอกเสียจากจะกำหนดให้เป็นอย่างอื่น PokerCompany จะไม่รับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนเงินตรา ค่าธรรมเนียมจากธนาคารกลางหรือค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนสกุลเงิน ห้องโป๊กเกอร์อาจดำเนินการชำระเงินกับผู้ใช้ในสกุลเงินที่เห็นสมควรและ PokerCompany จะไม่รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนเงินตรา ค่าธรรมเนียมการถอน หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนสกุลในการชำระเงินจากสกุลเงินของห้องโป๊กเกอร์ไปสู่สกุลเงินของบัญชีของคุณหรือของผู้ใช้ของคุณค่ามาตรฐานสำหรับจำนวนเงินขั้นต่ำที่คุณและผู้ใช้ของคุณสามารถถอนได้คือ $100.00 และอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลาขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ PokerCompany วงเงินขั้นต่ำที่จะถอนได้อาจจะสูงกว่านี้ขึ้นอยู่กับวิธีที่เลือกใช้ การเลื่อนการชำระเงินเนื่องจากการทุจริต ในกรณีที่เราสงสัยเรื่องการซื้อขายมีการทุจริตนั้น เราอาจจะเลื่อนการชำระเงินรายได้ของคุณออกไปนานถึงหนึ่งร้อยแปดสิบ (180) วัน ในขณะที่เราทำการสืบสวนและตรวจสอบการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เราตรวจสอบว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นการซื้อขายที่ทุจริตหรือละเมิดกฎของสัญญาฉบับนี้ ด้วยดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราอาจจะคำนวณเงินรายได้ของคุณใหม่และ/หรือทำการยึดเงินรายได้ของคุณเรากับห้องโป๊กเกอร์จะช่วยกันสืบสวนและตรวจสอบว่าการซื้อขายนั้นเป็นการทุจริตหรือไม่ หากห้องโป๊กเกอร์ไม่ชำระเงินแก่เรา ในกรณีมีการทุจริตหรือด้วยเหตุผลอื่น ๆ เราจะไม่ชำระเงินให้คุณ การติดตามผู้ใช้ คุณเข้าใจและยอมรับว่าผู้ใช้จะต้องเชื่อมโยงผ่าน URL ที่ติดตาม หรือต้องกรอกรหัสลงทะเบียนเมื่อลงทะเบียนกับห้องโป๊กเกอร์ทั้งนี้เพื่อให้คุณได้รับรายได้ของคุณและเพื่อผู้ใช้ได้รับการชำระเงินคืนในอนาคตได้ ไม่ว่าในกรณีใดเราไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดของคุณที่ไม่สามารถใช้การติดตาม แคมเปญ รหัส หรือลิงค์ที่ถูกต้องได้ หรือสำหรับความผิดพลาดของผู้เล่นที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้อย่างถูกต้องคุณระบุว่ามีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเชื่อมโยงหรือการรายงานของการติดตามคุณจะต้องแจ้งให้เราทราบภายใน 45 วันนับจากวันสิ้นเดือนกิจกรรมนั้นเพื่อที่จะได้รับเงินชดเชยสำหรับการติดตามของเดือนนั้น PokerCompany ไม่รับผิดชอบย้อนหลังในทุกกรณีต่อการแก้ไข รายงาน หรือติดตาม ประเด็นหรือปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วที่มีผลมาจากความผิดพลาดและ/หรือความไม่รอบคอบของห้องโป๊กเกอร์หากคุณไม่ได้แจ้งให้ทางเราทราบภายในระยะเวลาปลอดหนี้ 45 วันนับจากวันสุดท้ายของเดือนที่รายงาน หากคุณไม่แจ้งเราภายในช่วงเวลาที่ตกลงไว้ ข้อมูลสถิติและการติดตามของคุณจะถือว่าสมบูรณ์และเป็นที่สุดและเราไม่มีข้อผูกมัดในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงย้อนหลัง ทว่าเราจะช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดในส่วนของการชำระเงินและการรายงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การอัพเดทและการรายงานอาจแตกต่างกันในห้องโป๊กเกอร์แต่ละห้องในบางครั้งบางคราวขึ้นอยู่กับการรายงานของพวกเขา ห้องโป๊กเกอร์ในบางครั้งบางคราวอาจเกิดการขัดข้องทางเทคนิคในการรายงานทีมช่างเทคนิคของห้องโป๊กเกอร์จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้มั่นใจว่าสถานการณ์เหล่านี้ถูกแก้ไขอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับประกันใด ๆ ในส่วนของข้อมูลนี้ และเราไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อปัญหาหรือความผิดพลาดใด ๆ ที่สืบเนื่องมาจากการขัดข้องทางเทคนิคของการติดตามข้อมูลสถิติ ข้อพิพาท หากคุณไม่เห็นด้วยกับรายงานประจำเดือนหรือจำนวนเงินที่ต้องชำระ กรุณาอย่าทำการชำระเงินจำนวนนั้นแล้วแจ้งให้ผู้จัดการบัญชี PokerCompany ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงข้อพิพาทของคุณทันที คุณต้องแจ้งข้อพิพาทภายในสี่สิบห้า (45) วันนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนที่การชำระนั้นเกิดขึ้น มิเช่นนั้นถือว่าคุณสละสิทธิในการโต้แย้งเรื่องรายงานหรือการชำระเงินนี้ และคุณจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้อีก นอกจากนี้การฝากเช็คชำระเงิน การยอมรับการโอนชำระเงินหรือการยอมรับการชำระเงินอื่น ๆ โดยตัวคุณ จะถือว่าเป็นการชำระเงินรายได้ของคุณที่สมบูรณ์และเป็นที่สิ้นสุดสำหรับรอบเดือนที่ระบุ รายได้รวมที่เป็นลบ ในกรณีที่รายได้รวมและ/หรือรายได้ที่เกี่ยวกับการติดตาม,แคมเปญ หรือห้องโป๊กเกอร์ นั้นมีค่าติดลบในระยะเวลาหนึ่ง จำนวนติดลบนี้จะยังนำไปใช้ในบัญชีของคุณและยังดำเนินการต่อไปจนกว่าบัญชีของคุณจะมีกิจกรรมรายได้ที่เป็นบวกเพื่อชดเชยปริมาณเงินที่ไม่พอนี้ การตลาดของ PokerCompany.com คุณยอมรับว่าเราอาจใช้เว็บไซต์ รูปภาพ กราฟฟิก ข้อความ เครื่องหมาย URL ของคุณเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการทำตลาดผลิตภัณฑ์ PokerCompany นอกจากนี้คุณยังตกลงที่จะวางไฮเปอร์ลิงค์ไปยัง PokerCompany.com ถ้าหรือเมื่อเราร้องขอ

การสืบสวนอย่างเสรี

คุณตระหนักดีว่าคุณได้อ่านสัญญานี้และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของสัญญานี้ คุณได้ประเมินอย่างเสรีถึงความต้องการของการตลาดผ่านทาง POKERCOMPANY และไม่ได้ขึ้นกับข้อเสนอ การประกัน หรือประกาศอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ปรากฎขึ้นในสัญญาฉบับนี้ คุณรับรู้ว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเกมส์โป๊กเกอร์ออนไลน์อาจแตกต่างกันในแต่ละเมือง แต่ละรัฐและแต่ละประเทศ ในบางประเทศยังไม่มี หรือยังไม่มีการลงมติให้กฎหมายบังคับใช้ คุณได้ประเมินอย่างเสรีถึงข้อกฎหมายในสถานที่ปฏิบัติการของคุณที่มีผลบังคับใช้กับกิจกรรมของคุณและเชื่อว่าคุณอาจเข้าสู่ข้อสัญญานี้โดยปราศจากการละเมิดกฎหมายหรือกฎใด ๆ

เงื่อนไขและการสิ้นสุดสัญญา

เงื่อนไขและการสิ้นสุดสัญญา ข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อคุณเริ่มทำการโปรโมทห้องโป๊กเกอร์ผ่านทาง PokerCompany ข้อตกลงนี้จะต่อเนื่องไปจนกว่าจะสิ้นสุดลงตามมาตราส่วนนี้ การสิ้นสุดสัญญาในกรณีใด ๆ รายได้ของคุณจะถูกชำระให้คุณในวันที่สัญญาสิ้นสุด การสิ้นสุดสัญญาโดยคุณ คุณอาจยุติสัญญาฉบับนี้ ทั้งด้วยเหตุหรือไม่มีเหตุ ได้ทันทีด้วยการแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีการสิ้นสุดสัญญา เราให้ความมั่นใจแก่คุณว่ารายได้ของคุณจะถูกชำระให้คุณตามข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้ในวันที่สิ้นสุดสัญญาคุณอาจยื่นความจำนงค์ที่จะไม่ขอรับเงิน การร้องขอนี้จะมีผลให้เงินที่เราค้างชำระคุณทั้งหมดในอนาคตนั้นเป็นโมฆะ การสิ้นสุดสัญญาโดยเรา เราอาจยุติสัญญาฉบับนี้ ทั้งด้วยเหตุและไม่มีเหตุ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่คุณให้ทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาสามสิบ (30) วัน หากเป็นการสิ้นสุดสัญญาแบบไม่มีเหตุ รายได้ของคุณจะถูกชำระให้ตามที่ตกลงไว้ในสัญญาฉบับนี้ในวันที่สัญญาสิ้นสุดเราอาจยุติสัญญาฉบับนี้ด้วยเหตุได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า ถ้าคุณละเมิดสัญญานี้และไม่ได้แก้ไขภายในเจ็ด (7) ตามความจำนงค์ขอแก้ไข และ/หรือ เราตัดสินใจ ตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวว่า คุณรู้เห็นและได้รับผลประโยชน์จากการซื้อขายที่ทุจริต และ/หรือจำนวนรวมของยอดผู้ใช้ที่คุณสร้างสำหรับห้องโป๊กเกอร์ในระยะเวลา หกสิบวัน (60) นั้นน้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่ง (1) PokerCompany ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาหรือโยกย้ายฐานลูกค้า / ตัวแทนของห้องโป๊กเกอร์เมื่อสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ผลจากการสิ้นสุดสัญญา: ข้อตกลงต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่สิ้นสุดสัญญาด้วยเหตุ : ก. คุณจะต้องหยุดการโปรโมทห้องโป๊กเกอร์ผ่านทาง PokerCompany และ สิทธิและใบอนุญาตทั้งหมดที่มอบให้คุณภายใต้เงื่อนไขสัญญานี้จะสิ้นสุดลงทันที ข. คุณจะต้องส่งคืนข้อมูลที่เป็นความลับทั้งหมดแก่เรา และหยุดการใช้งานในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา ค. เราอาจจะเปิดทิ้งไว้ เปลี่ยนทิศทาง หรือปิดบัญชีของผู้ใช้ตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ง. เราจะทำให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับการชำระเงินรายได้ของคุณสำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียน ในวันที่สิ้นสุดสัญญา และรายได้รวมที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ใช้เหล่านี้จะเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้และตามสัญญาอื่นๆของผู้ใช้ที่ได้ตกลงไว้ และ จ. อย่างไรก็ตามถึงจะมีการขัดแย้งกันเกิดขึ้นก็ตาม ในกรณีที่เรากำหนด ด้วยดุลพินิจอย่างมีเหตุผลของเรา ว่าคุณละเมิดบทบัญญัติของสัญญานี้ เราอาจ ด้วยดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ยึดการชำระเงินหรือเครดิตและในกรณีนี้เราจะไม่ตัดรอนสิทธิทางกฎหมายอื่น ๆ ที่เรามีเพื่อสู้กับคุณ การยุติห้องโป๊กเกอร์ PokerCompany ด้วยดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว อาจเลือกที่จะยุติห้องโป๊กเกอร์จากเครือข่ายของเราด้วยเหตุผลต่างๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัดอยู่ที่ ได้แก่ ประเด็นที่เกิดขึ้นของการรายงานที่ไม่แม่นยำ การรายงานที่ไม่เป็นเวลา ความผิดพลาดบ่อยครั้ง การแก้ไขโดยลงวันที่ย้อนหลัง การไม่มีการชำระเงินหรือมีกิจกรรมที่สร้างรายได้น้อย เมื่อห้องโป๊กเกอร์ถูกยกเลิกโดย PokeCompany เราจะแจ้งให้ตัวแทนทั้งหมดทราบ โดยใช้การติดตามที่มีหรือผ่านกิจกรรมภายในห้องภายในระยะเวลาสิบสอง (12) เดือนนับจากวันที่ยกเลิก ตัวแทนจะมีเวลาสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ยกเลิกเพื่อติดต่อกับ PokerCompany เกี่ยวกับทางเลือกในการโอนย้ายการติดตาม คุณเลือกที่จะไม่โยกย้าย PokerCompany ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาหรือย้าย การติดตาม แคมเปญ หรือลูกค้าของท่านที่ยังคงใช้งานอยู่ในห้องโป๊กเกอร์ที่ถูกยกเลิกแล้วตัวแทนต้องรับผิดชอบในการแจ้งเตือนผู้เล่นทั้งหมดของพวกเขาระหว่างอยู่ในขั้นตอนการยกเลิก PokerCompany จะไม่รับผิดชอบในการติดต่อกับผู้เล่นของห้องโป๊กเกอร์ที่ถูกยกเลิก ห้องโป๊กเกอร์จะเป็นผู้จัดการเรื่องการชำระเงินให้กับผู้เล่นโดยตรง

ความบกพร่อง

เราไม่รับประกันได้ว่าระบบของเรา โปรแกรมของเรา ซอฟต์แวร์ของเรา หรือฮาร์ดแวร์ (หรือสิ่งที่ถูกจัดหาให้เราโดยบุคคลที่สาม) จะปราศจากข้อผิดพลาดหรือไม่ขัดข้องเลยเราไม่รับประกัน แสดงหรือบอกเป็นนัย ด้วยความเคารพถึงคุณภาพ ความสามารถในการซื้อขาย ความสมบูรณ์ สำหรับใช้เพื่อจุดประสงค์เฉพาะ หรือ ความเหมาะสมของระบบของเรา โปรแกรมของเรา ซอฟต์แวร์ของเรา หรือ ฮาร์ดแวร์ (หรือสิ่งถูกจัดหาให้เราโดยบุคคลที่สาม) เรา (หรือผู้จัดหาของเราหรือผู้จัดจำหน่ายของเรา) ไม่จำเป็นต้องรักษาความสมบูรณ์ที่เหลือล้นของระบบ เครือข่าย และซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ การเรียกเก็บเงินและข้อจำกัดของการเก็บเงิน ผู้ลงโฆษณาที่พบได้บน PokerCompany อาจใช้ดุลพินิจของเขาแต่เพียงผู้เดียว โดยแจ้งหรือไม่แจ้งหรือมีเหตุ ทำการยกเลิกหรือไม่อนุญาตให้ ผู้ใช้หรือตัวแทนใช้พื้นที่ของพวกเขาอีกด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณสำหรับการค้างชำระเงินโดยห้องโป๊กเกอร์ ไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามว่าคุณมีสิทธิในเงินส่วนนั้นอย่างแท้จริง ข้อจำกัดความรับผิด ข้อผูกมัดของเราภายใต้สัญญาฉบับนี้ไม่ใช่ข้อผูกมัดส่วนตัวของเจ้าของ กรรมการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน ลูกจ้าง ผู้ขาย หรือผู้จัดหาสินค้าของ Poker Company หรือของบริษัทแม่180Vita Ltd ความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญาฉบับนี้จะถูกหักล้างได้จากรายได้ที่เกิดขึ้นในภายหลังเท่านั้น ความรับผิดชอบของเราจะถูกจำกัดอยู่ที่ความเสียหายโดยตรง และไม่ว่ากรณีใด ๆ เราจะไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับความสูญเสีย การเจ็บป่วย ความเสียหายในทุกประเภทที่เกิดขึ้นทางอ้อม เป็นพิเศษ โดยบังเอิญ ซึ่งเกิดจากผลกระทบหรือที่เกิดจากบทลงโทษ โดยไม่คำนึงว่าเราได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้เกี่ยวกับความสูญเสียเหล่านี้หรือไม่ การชดเชย คุณจะปกป้อง ชดเชยและดูแลเราและพนักงาน คณะกรรมการ ลูกจ้าง และตัวแทนของเรา ไม่ให้มีผลกระทบจากหนี้ การสูญเสีย ความเสียหาย ค่าเสียหายบางส่วนหรือทั้งหมดที่มีผลหรือเกิดขึ้นจากการละเมิดสัญญาของคุณ

เบ็ดเตล็ด

การประกาศ ประกาศทั้งหมดเกี่ยวกับข้อตกลงนี้จะถูกแจกจ่ายให้คุณทางอีเมลที่คุณให้ไว้กับ PokeCompany ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา จะไม่มีความสัมพันธ์ด้านการจ้างงานหรือด้านแฟรนไชส์เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเราภายใต้สัญญาฉบับนี้คู่สัญญาไม่มีอำนาจในการผูกมัดอีกฝ่ายหรือสร้างพันธกรณีกับอีกฝ่ายขึ้นมาได้ เว้นเสียแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจน สัญญาฉบับนี้ต้องไม่ถูกตีความเพื่อให้สิทธิ ช่วยเยียวยา หรือเอื้อประโยชน์แก่บุคคล นิติบุคคลใด ๆ ที่ไม่ใช่คู่สัญญาในฉบับนี้ ไม่ผูกขาด คุณเข้าใจและตระหนักดีว่า เราอาจจะเข้าสู่เงื่อนไขการทำการตลาดกับตัวแทนท่านอื่นโดยใช้เงื่อนไขเดียวกันหรือต่างกับที่เราใช้กับคุณได้ตลอดเวลา โดยตัวแทนนั้นๆอาจจะเหมือน คล้ายและสามารถแข่งขันกับคุณได้ การรักษาความลับและการไม่เปิดเผยข้อมูล ในฐานะตัวแทนสังกัด PokerCompany คุณอาจได้รับข้อมูลที่เป็นความลับจากเราเกี่ยวกับ แผนงาน แนวคิดทางการตลาด โครงสร้างและการชำระเงินของเราข้อมูลเหล่านี้เป็นความลับสำหรับเราและถือว่าเป็นความลับทางการค้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของเราดังนั้น คุณจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ให้กับบุคคลที่สามโดยปราศจากการยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา การทำผิดเงื่อนไขนี้จะถือว่าเป็นการละเมิดสัญญา มีผลให้สัญญาสิ้นสุดลงทันทีด้วยเหตุและยึดเงินรายได้ของคุณที่อาจหรือถูกกำหนดไว้ว่าจะได้รับในอนาคต การมอบหมาย สัญญาฉบับนี้และสิทธิ ข้อผูกมัดภายใต้สัญญานี้ ไม่สามารถโอนถ่ายได้โดยคุณหากปราศจากการยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา กฎหมายที่ใช้บังคับ สัญญาฉบับนี้จะถูกควบคุมและถูกตีความตามกฎหมายของสก๊อตแลนด์โดยไม่ขัดแย้งกับหลักกฎหมาย คุณตกลงว่าเมื่อเกิดข้อพิพาทใด ๆ ขึ้น อันดับแรก มันจะได้รับการไกล่เกลี่ยแบบไม่ผูกมัดหรือการใช้คนกลางไกล่เกลี่ย เราและคุณจะเลือกคนกลางฝ่ายละหนึ่งคนได้อย่างเสรี คนกลางสองคนนี้จะร่วมกันเลือกคนกลางคนที่สามเพื่อมารับฟังข้อพิพาท และเสนอทางแก้ปัญหาแบบไม่ผูกมัด ค่าใช้จ่ายสำหรับคนกลางสองคนแรกแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับผิดชอบกันเอง ค่าใช้จ่ายของคนกลางคนที่สามจะถูกแบ่งเป็นสองส่วนเท่า ๆ กัน ในกรณีการไกล่เกลี่ยแบบไม่ผูกมัดไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาทได้ คุณตกลง อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ว่าข้อพิพาทนี้จะถูกส่งให้ผู้มีอำนาจทางกฎหมายของศาลของสกอตแลนด์ เพื่อยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้แม้ว่าถ้าส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาฉบับนี้เป็นโมฆะหรือไม่มีผลบังคับใช้ได้ มันจะไม่มีผลกับความถูกต้องของยอดบัญชีของสัญญานี้ ซึ่งยังคงถือว่าถูกต้องและมีผลบังคับใช้ได้ตามเงื่อนไขของสัญญา เหตุสุดวิสัย คู่สัญญา ข้อผูกมัดในสัญญาฉบับนี้ อยู่ภายใต้และไม่มีคู่สัญญาใดต้องรับผิดชอบต่อความล้มเหลวที่จะปฏิบัติการ ความเสียหาย หรือความบกพร่องของอุปกรณ์ หรือผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพราะ หรือเนี่องมาจากไฟไหม้ น้ำท่วม สภาพอากาศ ปัญหาแรงงาน ไฟฟ้าขัดข้อง การระเบิด การดำเนินการของรัฐบาล ระบบขนส่งที่ใช้งานไม่ได้ การกระทำต่าง ๆ หรือการละเลยของบุคคลที่สามหรือสาเหตุอื่น ๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของคู่สัญญา การเป็นโมฆะ/การละเว้น เมื่อไรก็ตาม ถ้าเป็นไปได้ ข้อกำหนดแต่ละข้อในสัญญาฉบับนี้จะถูกนำมาตีความในแนวทางเพื่อให้มีประสิทธิภาพและให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย ทว่า ถ้าข้อกำหนดใดๆในสัญญาฉบับนี้ไม่เป็นที่ยอมรับ ที่ผิด หรือที่บังคับใช้ไม่ได้ตามหลักกฎหมายในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่ง ข้อกำหนดนั้นจะใช้ไม่ได้เฉพาะในขอบเขตการไม่ถูกต้องหรือการบังคับใช้ไม่ได้เท่านั้น โดยไม่จำเป็นต้องแก้ไขส่วนที่เหลือหรือข้อกำหนดอื่น ๆ ของสัญญา จะไม่มีการละเว้นใดๆ ในสัญญา จากการกระทำหรือความล้มเหลวในการบังคับใช้สิทธิต่างๆ การละเว้นจะมีผลใช้ได้นั้นจำเป็นต้องมีการเขียนขึ้นมาเป็นลายลักษณ์อักษร การเปลี่ยนแปลง เราอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆก็ตามของสัญญาฉบับนี้ได้ทุกเมื่อ ด้วยดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว โดย (i) การส่งอีเมลถึงคุณเมื่อมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือ (ii) โดยการโพสสัญญาฉบับใหม่ที่แก้ไขลงบนเว็บไซต์ของเรามันเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องเข้าเยี่ยมเว็บไซต์นี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณรู้ถึงสัญญาฉบับล่าสุดและข้อกำหนดต่าง ๆ ในสัญญานั้น ถ้าคุณไม่สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้น ทางออกเดียวที่คุณทำได้คือสิ้นสุดสัญญานี้ การมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องของคุณหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนั้นจะถือว่าคุณยอมรับอย่างผูกมัดกับการเปลี่ยนแปลงนี้ สัญญาทั้งหมด สัญญาฉบับนี้ประกอบด้วยข้อตกลงที่สมบูรณ์และการเข้าใจและรับรู้ของคู่สัญญาในเรื่องเกี่ยวกับหัวข้อที่มีความสำคัญ โดยนำมาแทนที่และยึดเป็นแนวทางแทนความเข้าใจหรือข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ จะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นคำพูดที่อาจจะเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่มีความสำคัญก็ได้